header background

Nobitex Markets

نوبیتکس بستر انجام معاملات رمزارزی میان کاربران خود را در قالب «بازارهای رمزارزی» فراهم می‌کند. منظور از بازار رمزارزی محیطی است که با یک رمزارز مبدا و یک رمزارز یا واحد پول مقصد مشخص می‌شود. در حال حاضر نوبیتکس از شش رمزارز بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، تتر، ریپل و بیت کوین کش پشتیبانی می‌کند که در قالب شش بازار رمزارز به ریال و پنج بازار رمزارز به تتر ارائه شده است. برای نمونه بازار بیت کوین به ریال معمولاً فعال‌ترین بازار نوبیتکس است. بازارهای ریالی مانند اتریوم به ریال بازارهای اصلی نوبیتکس و بازارهای تتری مانند بیت کوین به تتر بازارهای حرفه‌ای نوبیتکس هستند.

قوانین معامله در بازارها

معامله در هر یک از بازارهای نوبیتکس طبق جزئیات جدول زیر قابل انجام است. این محدودیت جهت کمک به شکل‌گیری بهتر بازارها و واقعی‌سازی معاملات و قیمت‌ها ضروری است. جهت اطلاع می‌توانید قوانین مشابه در بازارهای جهانی مانند بایننس و کراکن را ببینید.

Market Max Amount Precision Max Price Precision Minimum transaction value
Bitcoin - Toman 6 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Ethereum - Toman 5 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Ethereum Classic - Toman 2 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Tether - Toman 2 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Cardano - Toman 1 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Bitcoin Cash - Toman 5 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Litecoin - Toman 5 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Binance Coin - Toman 2 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
EOS - Toman 2 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Stellar - Toman 1 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Ripple - Toman 1 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Tron - Toman 1 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Dogecoin - Toman 0 decimal places 0.1 Toman 300 Thousand Toman
Uniswap - Toman 3 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Chainlink - Toman 3 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Dai - Toman 2 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Polkadot - Toman 1 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
1000SHIB - Toman 0 decimal places 0.1 Toman 300 Thousand Toman
Aave - Toman 4 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Fantom - Toman 0 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Matic - Toman 0 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Axie Infinity - Toman 0 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Decentraland - Toman 0 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
The Sandbox - Toman 0 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Avalanche - Toman 0 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
USD Coin - Toman 2 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
STEPN - Toman 0 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Maker - Toman 5 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Solana - Toman 3 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Atom - Toman 2 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
The Graph - Toman 0 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Basic Attention Token - Toman 1 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Near Protocol - Toman 0 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Ape Coin - Toman 0 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Quant - Toman 3 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Chiliz - Toman 0 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Monero - Toman 3 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Gala - Toman 0 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
گالا Erc20 - Toman 0 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Binance USD - Toman 2 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Algorand - Toman 2 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Hedera - Toman 0 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
1inch - Toman 0 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
yearn finance - Toman 3 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Flow - Toman 3 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Synthetix - Toman 1 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Enjin Coin - Toman 0 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Curve DAO Token - Toman 3 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Filecoin - Toman 3 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Wrapped Bitcoin - Toman 6 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Paymon - Toman 1 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
LidoDAO - Toman 4 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
DYDX - Toman 3 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Aptos - Toman 1 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Mask Network - Toman 1 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Compound - Toman 1 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Balancer - Toman 1 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Loopring - Toman 0 decimal places 1 Toman 300 Thousand Toman
Bitcoin - Tether 6 decimal places 0.01 Tether 11 Tether
Ethereum - Tether 5 decimal places 0.01 Tether 11 Tether
Ethereum Classic - Tether 2 decimal places 0.0001 Tether 11 Tether
Cardano - Tether 1 decimal places 0.001 Tether 11 Tether
Bitcoin Cash - Tether 5 decimal places 0.01 Tether 11 Tether
Litecoin - Tether 5 decimal places 0.01 Tether 11 Tether
Binance Coin - Tether 2 decimal places 0.0001 Tether 11 Tether
EOS - Tether 2 decimal places 0.0001 Tether 11 Tether
Stellar - Tether 1 decimal places 0.00001 Tether 11 Tether
Ripple - Tether 1 decimal places 0.00001 Tether 11 Tether
Tron - Tether 1 decimal places 0.00001 Tether 11 Tether
Dogecoin - Tether 0 decimal places 0.0000001 Tether 11 Tether
Uniswap - Tether 3 decimal places 0.001 Tether 11 Tether
Chainlink - Tether 3 decimal places 0.001 Tether 11 Tether
Dai - Tether 2 decimal places 0.0001 Tether 11 Tether
Polkadot - Tether 1 decimal places 0.001 Tether 11 Tether
1000SHIB - Tether 0 decimal places 0.00001 Tether 11 Tether
Aave - Tether 4 decimal places 0.01 Tether 11 Tether
Fantom - Tether 0 decimal places 0.001 Tether 11 Tether
Matic - Tether 0 decimal places 0.001 Tether 11 Tether
Axie Infinity - Tether 0 decimal places 0.01 Tether 11 Tether
Decentraland - Tether 0 decimal places 0.0001 Tether 11 Tether
The Sandbox - Tether 0 decimal places 0.0001 Tether 11 Tether
Avalanche - Tether 0 decimal places 0.001 Tether 11 Tether
USD Coin - Tether 2 decimal places 0.0001 Tether 11 Tether
STEPN - Tether 0 decimal places 0.001 Tether 11 Tether
Maker - Tether 5 decimal places 0.01 Tether 11 Tether
Solana - Tether 3 decimal places 0.001 Tether 11 Tether
Atom - Tether 2 decimal places 0.001 Tether 11 Tether
The Graph - Tether 0 decimal places 0.00001 Tether 11 Tether
Basic Attention Token - Tether 1 decimal places 0.0001 Tether 11 Tether
Near Protocol - Tether 0 decimal places 0.001 Tether 11 Tether
Ape Coin - Tether 0 decimal places 0.001 Tether 11 Tether
Quant - Tether 3 decimal places 0.1 Tether 11 Tether
Chiliz - Tether 0 decimal places 0.00001 Tether 11 Tether
Monero - Tether 3 decimal places 0.01 Tether 11 Tether
Gala - Tether 0 decimal places 0.00001 Tether 11 Tether
گالا Erc20 - Tether 0 decimal places 0.00001 Tether 11 Tether
Binance USD - Tether 2 decimal places 0.01 Tether 11 Tether
Algorand - Tether 2 decimal places 0.01 Tether 11 Tether
Hedera - Tether 0 decimal places 0.00001 Tether 11 Tether
1inch - Tether 0 decimal places 0.0001 Tether 11 Tether
yearn finance - Tether 3 decimal places 1 Tether 11 Tether
Flow - Tether 3 decimal places 0.001 Tether 11 Tether
Synthetix - Tether 1 decimal places 0.001 Tether 11 Tether
Enjin Coin - Tether 0 decimal places 0.0001 Tether 11 Tether
Curve DAO Token - Tether 3 decimal places 0.001 Tether 11 Tether
Filecoin - Tether 3 decimal places 0.001 Tether 11 Tether
Wrapped Bitcoin - Tether 6 decimal places 0.1 Tether 11 Tether
Paymon - Tether 1 decimal places 0.00001 Tether 11 Tether
LidoDAO - Tether 4 decimal places 0.0001 Tether 11 Tether
DYDX - Tether 3 decimal places 0.001 Tether 11 Tether
Aptos - Tether 1 decimal places 0.0001 Tether 11 Tether
Mask Network - Tether 1 decimal places 0.001 Tether 11 Tether
Compound - Tether 1 decimal places 0.01 Tether 11 Tether
Balancer - Tether 1 decimal places 0.001 Tether 11 Tether
Loopring - Tether 0 decimal places 0.0001 Tether 11 Tether