شرایط، قوانین و ضوابط استخر مشارکت در نوبیتکس

استخر مشارکت به عنوان سرویس جدید نوبیتکس ارائه شده است تا کاربران بتوانند با مشارکت در آن طبق شرایط و ضوابط مشخص شده در موقعیت فروش تعهدی و سود احتمالی حاصل، مشارکت نمایند. در این سرویس کاربرانی که دارایی رمزارزی نگهداری می کنند و تمایل ندارند ریسک معاملات نوسان گیری را بپذیرند، امکان دادن وکالت فروش تعهدی به امید کسب سود ازین نوع معاملات در نوبیتکس را خواهند داشت. در این قابلیت، کاربران (وکالت دهندگان) با مشارکت در تأمین نقدینگی استخر دارایی رمزارزی، طبق شروط وکالت، در سود حاصل احتمالی مشارکت داشته و همینطور اصل دارایی رمزارزی خود را نیز حفظ می کنند.

به منظور استفاده صحیح از این محصول پیشنهاد میشود اطلاعات مندرج در این مستند را به دقت مطالعه فرمایید، شرایط و قوانین را خوانده و درصورت موافقت با کلیه مفاد آن، اقدام به استفاده از این محصول کنید.

تعاریف:

وکالت دهنده:

مالک دارایی رمزارزی است که شخصاً قصد معامله با موجودی رمزارزی خود را نداشته اما با دادن وکالت به متقاضی دریافت وکالت، ضمن شروط مشخصی که در ادامه خواهد آمد، امکان فروش آن و سپس خرید مثل دارایی را فراهم می‌آورد. سود حاصل از معاملات فروش و سپس خرید دارایی رمزارزی بین وکالت دهنده و متقاضی دریافت وکالت (وکالت گیرنده) تقسیم می‌شود اما زیان احتمالی بر عهده وکالت گیرنده خواهد بود.

وکالت گیرنده:

مبادله کننده‌ای است که رمزارزی را نداشته و با گذاشتن وجه تضمین، وکالت فروش آن رمزارز را از استخر دارایی وکالت دهنده‌ها دریافت می‌کند.

استخر دارایی:

محلی که موجودی کاربران وکالت دهنده در آن‌جا تجمیع می‌شود و به‌عنوان واسط در توزیع رمزارزها و اعطای وکالتشان به وکالت گیرنده‌ها و بازپس‌گیری از آن‌ها عمل می‌کند.

امکان مشارکت برای وکالت دهنده‌ها در هر استخر تا سقف معینی که به آن ظرفیت استخر می‌گویند، فراهم خواهد شد.

به میزان مشارکت صورت گرفته توسط وکالت دهنده‌ها، ظرفیت پرشده استخر می‌گوییم. این مقدار سقف اخذ وکالت فروش توسط وکالت گیرنده‌ها است.

دوره فعالیت استخر:

دوره زمانی پس از فروش تعهدی است که در آن مالک می‌تواند خرید وکالتی دارایی رمزارزی را جهت ایفای تعهدات قرارداد فروش تعهدی از متقاضی درخواست کند و به بیانی دیگر مشارکت خود را لغو نماید.

ذکر این دو نکته در زمان لغو مشارکت الزامی است:

 • در صورتی که کاربران وسط دوره محاسباتی قصد لغو مشارکت خود را داشته باشند، هیچ سودی به این کاربران تعلق نمیگیرد.
 • از زمان ثبت درخواست لغو مشارکت، حداکثر تا 24 ساعت، دارایی کاربران آزاد میشود.

استخر های مشارکت:

هر دارایی رمزارزی که طرح فروش تعهدی برای آن فعال باشد یک استخر محسوب میشود و کاربران وکالت دهنده می تواند در هریک از استخر های تعریف شده مشارکت نمایند. این استخرها با فعال شدن در سایت قابل مشاهده و مشارکت هستند و تا زمانی که استخر ظرفیت آزاد داشته باشد قابلیت مشارکت وجود خواهد داشت. لذا تاریخ شروع، تاریخ پایان، پیش ثبت نام و … دراستخرهای فروش تعهدی تعریف نشده است.

دوره محاسباتی:

دوره محاسباتی اشاره به بازه ای دارد که در آن سودهای محقق شده از موقعیت های فروش تعهدی (موقعیت های فروش بسته شده) در آن تجمیع می شود و محاسبات سود و تخصیص آن طبق فرمولی که در بالاتر اشاره شد، به کاربران وکالت دهنده انجام می شود. در حال حاضر این دوره از ابتدای هر ماه شمسی شروع و انتهای هر ماه شمسی به اتمام میرسد.

سود و زیان:

نحوه تقسیم سود و زیان استخر مشارکت:

سود حاصل از موقعیت های فروش طبق قوانین زیر بین وکالت گیرندگان و وکالت دهندگان تقسیم می شود ولی زیان احتمالی بر عهده وکالت گیرندگان است لذا سود حاصل شده برای وکالت دهندگان می تواند از 0 تا 90 درصد متغیر باشد.

 • درصورتی‌که موقعیت در یک روز باز و بسته شود، تمام سود و زیان موقعیت برای وکالت گیرنده خواهد بود.
 • درصورتی‌که موقعیت بیشتر از یک روز (از ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰) باز باشد، به ازای هرروز تمدید وکالت، ۳٪ از سهم سود محقق شده احتمالی به مالکان دارایی (استخر دارایی) تعلق می‌گیرد. زیان همواره از محل وجه تضمین وکالت گیرنده جبران می‌شود. عملاً سود هر موقعیت برای وکالت گیرنده بر اساس تعداد روزهای باز بودن موقعیت به صورت سهمی از سود کل بوده ولی زیان موقعیت همگی در تعهد وکالت گیرنده است.
 • سهم سود متعلق به وکالت دهندگان به نسبت دارایی وکالت دهنده به حجم کل استخر و طبق فرمول مشخص در انتهای دوره فعالیت استخر تقسیم می‌شود. محاسبات سود و زیان هر استخر در فواصل یک‌ماهه فعالیت استخر و برای موقعیت‌هایی است که در تاریخ تقسیم سود تسویه شده و سود و زیان آن محقق شده باشد.

نحوه محاسبه سود:

برای محاسبه سهم سود هر کاربر وکالت دهنده در یک استخر مشارکت،‌ با استفاده از فرمول زیر، امتیاز هر کاربر را محاسبه می کنیم. در انتهای ماه سهم از سود هر کاربر برابر است با نسبت امتیاز کاربر به امتیاز کل کاربران استخر. سود حاصل از مشارکت در هر استخر در انتهای دوره محاسباتی به صورت ریالی به کیف پول کاربر واریز خواهد شد.

برای محاسبه امتیاز هر کاربر از قوانین زیر استفاده میکنیم:

برداشت زودتر از موعد سوددهی (آخر هر ماه):

اگر کاربر زودتر از موعد تقسیم سود اقدام به برداشت موجودی خود کند بسته به میزان برداشت یکی از دو حالت زیر اتفاق می‌افتد:

 • برداشت کل موجودی:‌ در این حالت سودی به کاربر تعلق نمی‌گیرد.
 • برداشت بخشی از موجودی:‌ در این حالت برای مدت قبل از برداشت، مقدار مشارکت برابر با مقدار موجودی بعد از برداشت درنظر گرفته می‌شود.

افزایش سهم از سود به ازای تعداد روزهای مشارکت:

براساس تعداد روزهای مشارکت، ضریب متفاوتی برای محاسبه امتیاز درنظر گرفته می شود. این ضریب به صورت خطی عمل می‌کند. توجه کنید که حداکثر این ضریب برابر است با ضریب ۳۰ روز مشارکت. به عنوان مثال:

۱ روز مشارکت:‌ ضریب ۱

۲ روز مشارکت:‌ ضریب ۱.۱

۵ روز مشارکت:‌ ضریب ۱.۴

۱۰ روز مشارکت:‌ ضریب ۱.۹

...

۳۰ روز مشارکت:‌ ضریب ۳.۹

۳۱ روز مشارکت:‌ ضریب ۴

شرح فرآیند:

استخرهای واجد شرایط جهت مشارکت کاربران، بر اساس میزان معاملات روزانه و ریسک فعال‌سازی از سوی نوبیتکس تعیین می‌شوند. در حال حاضر استخر های بیت کوین، اتریوم، دوج کوین، شیبا، بایننس کوین، فانتوم، لایت کوین، سولانا، بیت کوین کش، متیک، آوه، ایاس، بیبی دوج، تتر، فلوکی و کاردانو فعال هستند.

در فاز ابتدایی این سرویس، استخرهای فعال در هر یک از بازارهای اشاره‌شده، توسط دارایی‌های نوبیتکس تأمین شد و در حال حاضر امکان مشارکت در استخر های ذکر شده برای تمامی کاربران جهت ارائه وکالت فروش به شرح زیر فراهم شده است:

سقف مشارکت برای هر سطح کاربری:

 • کاربران سطح 1 تا سقف 500 میلیون تومان

 • کاربران سطح 2 و تریدر تا سقف 2 میلیارد

 • کاربران سطح 3 تا سقف 3 میلیارد

 • کاربران سطح ویژه تا سقف 5 میلیارد

*شایان ذکر است مقادیر ریالی ذکر شده جهت تسهیل در بیان سقف ها بیان شده و این سقف ها در هنگام مشارکت در هر استخر برمبنای ارزش همان رمز ارز محاسبه خواهد شد.*

مشارکت در استخر:

کاربران می توانند در صورت تمایل در هر زمان و هر استخری که در لحظه در نوبیتکس فعال باشد با توجه به سقف کاربری و موجودی در دسترس خود، مشارکت نمایند. مقدار دارایی مشارکت شده از حساب کاربر کسر شده و در استخر دارایی جهت دریافت وکالت فروش در اختیار وکالت گیرندگان قرار میگیرد.

استخر های مشارکت محدودیت زمانی و یا طرح های زمان بندی شده ندارند و مدت مشارکت در هر استخر به صورت پیوسته تعریف شده است، به این معنی که مشارکت در هر استخر تا زمانیکه درخواست لغو مشارکت از سمت کاربر ثبت نشود، فعال است و از همان ابتدای مشارکت و به مدت باقی ماندن در هر استخر به شرط نگه داشت دارایی تا پایان دوره به کاربر سود تعلق میگیرد.

لغو مشارکت:

وکالت دهنده می تواند در هر زمان در دوره یک ماهه دارایی کریپتویی خود را با 2 شرط زیر برداشت نماید:

درخواست حداکثر 24 ساعت نیاز به پردازش دارد و بعد از 24 ساعت قابل برداشت میشود. این آزادسازی ممکن است به صورت آنی و یا نهایتا 24 ساعت بعد انجام شود.

در صورتیکه زمان درخواست لغو مشارکت وسط دوره محاسباتی باشد، هیچ سودی به دارایی آزاد شده تعلق نخواهد گرفت.

ضوابط و شرایط استفاده از استخر مشارکت

ماده 1:مسئولیت مطالعه ضوابط و قوانین و آشنایی کامل با شرایط مندرج در این مستند، به عهده وکالت دهنده و وکالت گیرنده است و نوبیتکس هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال گرفتن تأیید یا تضمین برای مطالعه، آشنایی و ارائه دسترسی به کاربران ندارد. مسئولیت هرگونه ابهام، چالش یا بدفهمی در قبال مفاد این مستند، صرفاً بر عهده کاربر بوده و مسئولیتی متوجه نوبیتکس نیست.

ماده 2:مشارکت در استخر ها، برای وکالت دهنده حکم پذیرش کامل مفاد این مستند را داشته و نیاز به اطلاع‌رسانی، گرفتن تأییدیه مستقل و ارائه و احراز دریافت این مستند وجود ندارد. کاربر می‌پذیرد درصورتی‌ که با هریک از مفاد این مستند و شروط و قوانین استفاده از خدمات نوبیتکس به‌صورت کلی و در موضوع استخر مشارکت، موافق نبود یا در مورد آن ابهامی داشت، به‌هیچ‌وجه از این امکان استفاده نکند. در غیر این صورت مسئولیت کامل استفاده از این امکان با کاربر خواهد بود و حق هرگونه اعتراض و شکایتی در این زمینه را از خود سلب می‌نماید.

ماده 3: کاربر می‌پذیرد که هرگونه اختلال در بستر به‌ واسطه مشکلات نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، سروری، زیرساخت ارائه‌دهنده اینترنت در کشور و تمامی موارد قابل پیش‌بینی و غیرقابل‌پیش‌بینی، وقایع طبیعی و غیرطبیعی و شرایط اضطراری که مانع از اعمال فرآیند مدنظر کاربر در موضوع استخر مشارکت شود، ریسک استفاده از این امکان محسوب می‌شود و نوبیتکس هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال موارد ذکر شده و ضرر و زیان حاصل از آن ندارد.

ماده 4: وکالت دهندگان می‌پذیرند درصورتی‌که تغییرات آنی و بزرگ قیمتی منجر به شرایطی شود که وجه تضمین کاربر وکالت گیرنده کفاف جبران زیان را ندهد، این زیان در تعهد وکالت گیرنده بوده ولی در صورتی که امکان وصول آن برای نوبیتکس فراهم نشود از محل دارایی‌های وکالت دهندگان تأمین خواهد شد.

ماده 5: سود سالانه/ بازده تقریبی (APR) نمایش داده شده در نوبیتکس برای هر استخر به صورت تقریبی است و به صورت تضمین شده نیست . لذا ممکن است سود دریافتی با سود اعلام شده متفاوت باشد. نوبیتکس مسئولیتی در قبال رقم سود محقق شده نخواهد داشت. همچنین تخمین سود سالانه مبتنی بر عملکرد استخر تا لحظه گزارش گیری بوده و هیچ تضمینی بابت عملکرد آتی استخر و دریافت کنندگان وکالت وجود ندارد.

ماده 6: نوبیتکس به‌عنوان بستر واسط معاملاتی این اختیار را خواهد داشت که امکان مشارکت در استخر را به اختیار خود و برای مواردی مثل سوءاستفاده، ناآشنایی و تحمیل ضرر و زیان بیش‌ از اندازه و غیره، برای کاربر فعال یا غیرفعال کند. کاربر حق اعتراض و شکایت در مورد تصمیم نوبیتکس در این زمینه را از خود سلب می‌کند.

ماده7: عقد وکالت و شروط آن، ضمن عقد صلح بین طرفین (وکالت دهنده و وکالت گیرنده) توافق گردید. موضوع وکالت، امکان فروش دارایی رمزارزی و خرید مجدد آن از محل وجوه حاصل از فروش است. شروط تعریف شده عبارتند از:

الف ) سود حاصل از موقعیت فروش تعهدی به نسبت و با فرمول مشخص بین وکالت دهنده و وکالت گیرنده تقسیم می شود. در صورت تسویه موقعیت قبل شروع روز اول، 100 درصد سود متعلق به وکالت گیرنده و در صورت تمدید، به ازای هر روز باز ماندن موقعیت، 3 درصد سهم از سود محقق شده، در روز تسویه به استخر وکالت دهندگان تعلق می یابد. سود محقق شده تجمیعی در انتهای دوره یک ماهه فعالیت استخر، بین وکالت دهندگان به نسبت امتیاز دریافتی مبتنی بر فرمول اشاره شده در مستند فنی توزیع می شود.

ب ) کارمزد معاملات فروش و خرید و همینطور کارمزد تمدید روزانه وکالت برعهده وکالت گیرنده است.

ماده 8: تغییرات در شرایط، قوانین و محدودیت‌های استفاده در محصول استخر مشارکت، در همین مستند توسط نوبیتکس اعمال خواهد شد. کاربران متعهد می‌شوند که قبل از استفاده، همواره با دنبال کردن مستند آنلاین نوبیتکس از آخرین تغییرات باخبر شده و آن را می پذیرند. مسئولیت هرگونه بی اطلاعی با کاربر بوده و نوبیتکس هیچگونه مسئولیتی در این قبال ندارد.

ماده 9: وظیفه مطالعه سند برای آگاهی از هرگونه تغییرات مفاد آن با کاربر بوده و نوبیتکس در این زمینه هیچ گونه تعهد و وظیفه ای ندارد.