MakerDAO با کاهش اتکا به USDC به عنوان وثیقه، موقعیت خود را تقویت می‌کند. معرفی دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) و wstETH سبد آن‌ها را متنوع می‌کند و باعث رشد و افزایش تسلط DAI در بخش استیبل‌کوین می‌شود.

خلاصه‌ی خبر

  • MakerDAO با پذیرش دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) به عنوان یک منبع وثیقه‌ی مهم، وابستگی به USDC را کاهش می‌دهد.
  • محبوبیت روزافزون wstETH باعث گسترش MakerDAO می‌شود و موقعیت DAI را به عنوان یک استیبل‌کوین پیشرو در بازار تقویت می‌کند.

MakerDAO دارایی‌های دنیای واقعی را در آغوش می‌گیرد؛ کاهش وابستگی به USDC

MakerDAO پیشرفت‌های قابل توجهی در پروتکل خود ایجاد کرده است و اتکای DAI به USD Coin (USDC) را به عنوان وثیقه کاهش داده است. پیش از این، سهم USDC از وثیقه DAI حدود 51.7% بود، اما اکنون به کمتر از 9٪ کاهش یافته است. حالا دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) به منبع اصلی وثیقه تبدیل شده است و 25.5٪ از وثیقه DAI را تشکیل می‌دهد. این تغییر نشان‌دهنده‌ی تعهد MakerDAO به تنوع بخشیدن به وثیقه و کاهش وابستگی به یک دارایی است. گنجاندن RWAها نه تنها امنیت DAI را افزایش می‌دهد، بلکه جریان درآمد MakerDAO را فراتر از ارزهای دیجیتال گسترش می‌دهد.

wstETH باعث رشد MakerDAO و تسلط DAI می‌شود

محبوبیت فزاینده‌ی اتریوم رپ‌شده (wstETH) نقش مهمی در رشد اخیر MakerDAO ایفا کرده است. تقریباً 932 هزار wstETH توسط قراردادهای هوشمند Maker Protocol نگهداری می‌شود که حدود 46٪ از کل عرضه را تشکیل می‌دهد. کاربران اکنون می‌توانند از دارایی‌های ETH لیکوئید استیک خود از طریق wstETH برای دریافت وام‌های DAI و اهرم زنجیره‌ای استفاده کنند. این یک ارتباط دوجانبه‌ی سودمند بین wstETH و DAI در پروتکل ایجاد می‌کند. در نتیجه، wstETH به عنوان یک گزینه‌ی وثیقه به سرعت در حال محبوب شدن است و از نظر ارزش کل قفل‌شده (TVL) به اتریوم رپ‌شده (wETH) نزدیک ‌شود.