پس از برنامه‌ی بلک‌راک، ETF بیت‌کوین (BTCO) INVESCO & Galaxy به لیست DTCC اضافه شده که توجهات را به قیمت BTC جلب کرده است.

خلاصه‌ خبر

  • پس از برنامه‌ی بلک‌راک، اکنون به نظر می‌رسد یک برنامه‌ی ETF اسپات بیت‌کوین دیگری به لیست DTCC اضافه شده است.
  • در حال حاضر، هر دو برنامه در لیست DTCC هستند.
  • Depository Trust & Clearing Corporation یا DTCC نقش بسیار مهمی در بازار ETF آمریکا ایفا می‌کند.

بلک‌راک آغازگر راهی جدید

به دنبال برنامه‌ی بلک‌راک ای‌تی‌اف INVESCO & Galaxy’s به لیست DTCC اضافه شده که منجر به تغییرات قابل توجهی در قیمت بیت‌کوین BTC شده است.

نقش حیاتی DTCC در بازار ETF

Depository Trust & Clearing Corporation یا DTCC نقشی حیاتی در بازار ETF آمریکا ایفا می‌کند. هنگامی که یک صندوق در DTCC لیست می‌شود، به این معنی است که یک بانک واسطه درخواست تعیین DTCC کرده است. این لیست شدن امکان معاملات احتمالی پس از تایید SEC را فراهم می‌کند. با این حال، قرار گرفتن در این لیست موفقیت نظارتی را تضمین نمی‌کند.

ETF بیت‌کوین بلک‌راک

برنامه‌ی ETF بلک‌راک بیت‌کوین در ابتدا باعث افزایش قیمت بیت‌کوین شد اما بعداً به طور موقت حذف شد. توجهی که به خود جلب کرد منجر به تحقیقات شد، اما اکنون هر دو برنامه BlackRock و INVESCO & Galaxy در لیست DTCC قرار دارند.

توجه:

این مقاله مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری ارائه نمی‌دهد. همه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها شامل ریسک هستند و خوانندگان باید قبل از تصمیم‌گیری تحقیقات خود را انجام دهند.