فروش NFTهای پالیگان از سولانا پیشی گرفت. در 30 روز گذشته، آن‌ها به حجم 33 میلیون دلار دست یافته‌اند.

خلاصه‌ی خبر

  • پالیگان در فروش NFT از سولانا پیشی گرفته است.
  • این شبکه معیارهای رشد قابل توجهی را در مقایسه با اتریوم کسب کرده است.
  • رشد اخیر علیرغم خروج برنامه‌ریزی شده y00ts رخ می‌دهد.

سبقت پالیگان از سولانا در فروش NFT

اکوسیستم NFT پالیگان که زمانی به دلیل نگرانی‌های مهاجرت y00ts مورد سوال قرار می‌گرفت، حالا در حال اثبات قدرت خود است. تنها در 30 روز، فروش NFTهای پالیگان به 33 میلیون دلار رسید و از 32 میلیون دلار سولانا عبور کرد. علی‌رغم ترس‌هایی که پیرامون خروج y00ts وجود دارد، این دستاورد بر حضور پر رونق پالیگان تأکید می‌کند.

چشم‌انداز پررونق NFT در پالیگان

در دنیای پر جنب و جوش NFTها در پالیگان، دستاوردهای قابل توجهی مشاهده می‌شود. 3 میلیون تراکنش NFT، سه برابر اتریوم، مشخصه‌ی این رشد است. شکوفایی معاملات کوچک با جاه‌طلبی‌های حوزه‌ی کریپتو هماهنگ است. 131000 خریدار NFTهای پالیگان، تا 30% از اتریوم فراتر رفته و صعود آن را تقویت می‌کند.

مجموعه‌های نوظهور گسترش پالیگان را تقویت می‌کنند

گسترش اکوسیستم NFT پالیگان توسط مجموعه‌های در حال ظهور هدایت می‌شود. DraftKings and Misfits توسط Pluto، با حجم فروش 12 میلیون دلاری NFT در 30 روز، توجه جامعه را به خود جلب کرد. با وجود تمام شک و تردیدها، رشد پالیگان همچنان قوی است.

توجه:

این مقاله مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری ارائه نمی‌دهد. همه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها شامل ریسک هستند و خوانندگان باید قبل از تصمیم‌گیری تحقیقات خود را انجام دهند.