اخیرا بانک مرکزی ترکیه توانست اولین تراکنش با استفاده از ارز دیجیتال بانک مرکزی یا CBDC را انجام دهد. آن‌ها قصد دارند در ادامه‌ی سال ۲۰۲۳ آزمایش‌هایی بیشتری در این زمینه انجام دهند. بانک مرکزی جمهوری ترکیه CBRT از اولین آزمایش موفق ارز دیجیتال خود، لیر دیجیتال، خبر داد و از مسیر پیش روی این پروژه در سال  ۲۰۲۳ رونمایی کرد. 

طبق بیانیه‌‌ی بانک مرکزی ترکیه در ۲۹ دسامبر، مقامات بانک مرکزی ترکیه اولین تراکنش موفق لیر دیجیتال را به طور رسمی اعلام کردند. در ادامه افزودند که آزمایش‌هایی بیشتر و تخصصی‌تری در ادامه‌ی راه، در فصل نخست سال ۲۰۲۳، انجام خواهند داد که شامل سهام‌داران حوزه‌ی فناوری را به این آزمایش وارد خواهند کرد و در ادامه‌ی سال، آزمایش‌ها‌ را به حوزه‌ی شرکت‌های تکنولوژیک مالی و بانک‌هایی منتخب گسترش خواهند داد. 

مقامات بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده‌اند که پیش از رونمایی از مراحل بعدی پروژه و مشخص کردن شرکت‌کنندگان مراحل بعدی، نتایج آزمایش‌های گفته‌شده تحت یک گزارش ارزیابی جامع به صورت عمومی منتشر خواهد شد.