XRP در شکستن ساختار بازار نزولی خود با چالش‌هایی روبرو بوده است، اما اکنون به یک منطقه حیاتی برای تقاضا نزدیک شده است. افت اخیر آن را به سطح حمایت نزدیک کرد و شاخص‌ها پتانسیل بازگشت را نشان می‌دهند. داده‌های نقطه‌ای CVD تقاضای قوی برای XRP را نشان می‌دهد.

خلاصه‌ی خبر

  • XRP برای رهایی از ساختار نزولی بازار خود با چالش‌هایی مواجه شده است و در حال حاضر، قیمت آن به منطقه تقاضای قابل توجهی نزدیک شده است.
  • در 30 ژوئن، افت 6 درصدی، XRP را به سطح حمایت حیاتی نزدیک کرد، اما متعاقباً کاهش فشار فروش منجر به معامله آن در 0.4712 دلار شد.
  • روند صعودی قوی Spot CVD تقاضای قابل توجهی را برای XRP نشان داد.

ساختار بازار نزولی XRP مانع از پتانسیل بازگشت می‌شود

XRP برای فرار از ساختار نزولی بازار خود با مشکل مواجه شده است. قیمت XRP به منطقه‌ی تقاضای حیاتی نزدیک شده است. علیرغم تمایل صعودی بازار، XRP عمدتاً نزولی باقی می‌ماند و شانس بازگشت آن را مختل می‌کند.

بازگشت بالقوه؛ XRP با حمایت قیمت به بازگشت احتمالی نزدیک می‌شود

XRP در 30 ژوئن افت 6 درصدی را تجربه کرد که آن را به سطح حمایت مهمی نزدیک کرد و منجر به معامله به قیمت 0.4712 دلار شد. بلاک سفارش نزولی در محدوده‌ی 0.5200 تا 0.5400 دلار مانع اصلی پیشرفت صعودی بوده است. با این حال، در بازه‌ی زمانی 12 ساعته، قیمت XRP با نزدیک شدن به سطح حمایت 0.4451 دلار در بالای منطقه‌ی واکنش قیمت بحرانی (0.4100 – 0.4400 دلار) که قبلاً از پیشرفت‌های صعودی حمایت می‌کرد، یک بازگشت احتمالی را نشان می‌دهد.

نقطه‌ی CVD نشان‌دهنده‌ی تقاضای قوی و بریک‌آوت بالقوه برای XRP است

داده‌های Coinalyze روند صعودی قوی را در CVD نقطه‌ای بین 15 می تا 30 ژوئن نشان می‌دهد که نشان‌دهنده‌ی تقاضای قابل‌توجه برای XRP است. اگرچه روند صعودی برای مدت کوتاهی ساختار نزولی بازار را مختل کرد، اما در نهایت به موضع نزولی بازگشت. با این حال، روند صعودی مداوم در CVD نقطه‌ای، پتانسیل بریک‌آوت در میان معامله‌گران صعودی را نشان می‌دهد. علاوه بر این، نرخ سرمایه از 19 ژوئن مثبت باقی مانده که نشان‌دهنده‌ی احساسات صعودی قوی در بازار است.