این وبسایت برای استفاده به جاوااسکریپت نیاز دارد.

در صورت ثبت اطلاعات بانکی خود بعد از ساعت 20 می‌توانید فرآینــــــد احراز را ادامه داده و پس از استعلام، تاییـد آن در روز اداری بعدی به شما اطلاع داده خواهد شد.

شماره شبا خود را وارد کنید

نکات راهنما

  • برای واریز تومانی در نـوبیتکس باید حداقل یک کارت به نام خودتان ثبت کنید.
  • استعلام سیستمـــی اطلاعات بانکی(کارت بانکی و شبا) بعد از ساعت 20 به روز اداری بعد موکول می شود.
  • در صورت ثبت اطلاعات بانکی خود بعد از ساعت 20 می‌توانید فرآینــــــد احراز را ادامه داده و پس از استعلام، تاییـد آن در روز اداری بعدی به شما اطلاع داده خواهد شد.
  • اطلاعات خودتان را به دقت وارد کنید و مراقب شیوه های کلاهبـرداری و فیشینگ باشید.