شروط، قوانین و ضوابط فروش تعهدی در نوبیتکس

امکان فروش تعهدی در نوبیتکس بر اساس دستورالعمل فروش تعهدی اوراق بهادار، با رعایت موازین قانونی و شرعی مصوب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و کمیته فقهی بورس در تاریخ 1398/03/01 در اختیار کاربران قرار گرفته است. این مفهوم معادل short sell در بازارهای جهانی بوده با این تفاوت که در فروش تعهدی نوبیتکس بهره، وام، قرض و اهرم وجود ندارد و قرارداد ها در قالب وکالت خرید و فروش تعریف شده است.

با استفاده از فروش تعهدی کاربران قادر خواهند بود تا در بازار نزولی نیز علاوه بر مدل‌های رایج بازارهای مالی یک‌طرفه کسب سود کنند.

مدل استفاده‌شده در فروش تعهدی

مدل استفاده‌شده در فروش تعهدی به‌صورت کلی به شرح زیر است:

 1. کاربرانی که مالک دارایی‌های رمزارزی هستند، وکالت فروش و خرید تعهدی دارایی خود را برای مدت مشخصی به متقاضیان دریافت وکالت می‌دهند.

 2. دریافت‌کنندگان وکالت ضمن قفل نمودن وجه تضمین در حساب کاربری خود، بابت تضمین عمل به تعهد تسویه، طی مدت مشخص و محدود، می‌توانند اقدام به فروش دارایی‌های رمزارزی وکالت گرفته‌شده و سپس خرید آن نمایند.
 3. دارایی رمزارزی فروخته‌شده، به درخواست متقاضی، سررسید وکالت یا برابری زیان حاصل با وجه تضمین قفل شده، مجدداً خریداری می‌شود.
 4. درصورتی‌ که در زمان خریداری معادل دارایی رمزارزی، قیمت آن پایین‌تر از زمان فروش باشد، سود و در غیر این صورت زیان حاصل می‌شود. زیان احتمالی از محل وجه تضمین متقاضی جبران می‌شود و سود احتمالی بر اساس فرمول مشخصی بین وکالت گیرنده و وکالت دهنده تقسیم می‌شود.

 5. علاوه بر کارمزد فروش و خرید دارایی رمزارزی، کارمزد تمدید روزانه وکالت نیز بر عهده متقاضی (دریافت‌کننده وکالت) است.

فصل یک - تعاریف:

وکالت دهنده:

مالک دارایی رمزارزی است که شخصاً قصد معامله با موجودی رمزارزی خود را نداشته اما با دادن وکالت فروش تعهدی به متقاضی دریافت وکالت، ضمن شروط مشخصی که در ادامه خواهد آمد، امکان فروش آن را فراهم می‌آورد. سود حاصل از معاملات فروش و سپس خرید دارایی رمزارزی بین وکالت دهنده و متقاضی دریافت وکالت (وکالت گیرنده) تقسیم می‌شود اما زیان احتمالی بر عهده وکالت گیرنده خواهد بود.

وکالت گیرنده:

مبادله کننده‌ای است که رمزارزی را نداشته و با گذاشتن وجه تضمین، وکالت فروش آن رمزارز را از استخر دارایی وکالت دهنده‌ها دریافت می‌کند.

استخر دارایی:

محلی که موجودی کاربران وکالت دهنده در آن‌جا تجمیع می‌شود و به‌عنوان واسط در توزیع رمزارزها و اعطای وکالتشان به وکالت گیرنده‌ها و بازپس‌گیری از آن‌ها عمل می‌کند.

امکان مشارکت برای وکالت دهنده‌ها در هر استخر تا سقف معینی که به آن ظرفیت استخر می‌گویند، فراهم خواهد شد.

به میزان مشارکت صورت گرفته توسط وکالت دهنده‌ها، ظرفیت پرشده استخر می‌گوییم. این مقدار سقف اخذ وکالت فروش توسط وکالت گیرنده‌ها است.

وکالت فروش و خرید:

قرارداد حقوقی، منطبق بر اصولی شرعی است که امکان فروش و سپس خرید از محل دارایی یک فرد (وکالت دهنده) به فرد دیگر (وکالت گیرنده) طبق شروطی داده می‌شود. عقد وکالت و شروط آن، ضمن عقد صلح بین طرفین توافق گردید.

مطالعه مفاد این قرارداد و شروط ضمن عقد آن‌ که در همین مستند آمده است، برای استفاده از امکان موقعیت فروش تعهدی الزامی و به عهده طرفین (وکالت گیرنده و وکالت دهنده) است. استفاده از امکان موقعیت فروش تعهدی برای وکالت گیرنده و وکالت دهنده حکم پذیرش کامل مفاد این مستند را داشته و حق هیچ‌گونه اعتراض، شکایت یا مطالبه خارج از مفاد این مستند برای هیچ‌یک از طرفین وجود نخواهد داشت.

مقدار وکالت‌گرفته‌شده:

هر موقعیت با ثبت یک سفارش فروش تعهدی در یک بازار آغاز می‌شود. «مقدار وکالت گرفته‌شده» میزان رمزارزی است که از استخر دارایی در موقعیت فروش قرار می‌گیرد. این میزان رمزارز می‌تواند بسته به «ظرفیت استخر»، «ظرفیت سطح کاربر» و «مقدار وجه تضمین» مقدار متفاوتی داشته باشد. در‌صورتی‌که تمام یا بخشی از سفارش فروش تعهدی انجام شود، اصطلاحاً موقعیت فروش‌ تکمیل‌شده نامیده می‌شود.

دوره تنفس یا فعالیت استخر:

دوره زمانی پس از فروش تعهدی است که در آن مالک نمی‌تواند خرید وکالتی دارایی رمزارزی را جهت ایفای تعهدات قرارداد فروش تعهدی از متقاضی درخواست کند. در حال حاضر مدت این دوره تنفس یا فعالیت استخر 30 روز بوده و تاریخ شروع آن توسط نوبیتکس تعیین و اطلاع‌رسانی می‌شود.

تعهد خرید:

=هر موقعیت فروش تکمیل‌شده باید طبق تعهد در بازه زمانی مشخص (دوره تنفس) با یک یا چند سفارش خرید مجدداً از همان بازار تسویه شود.

تسویه نهایی:

تعهد خرید مقداری است که باید برای تسویه پرداخت شود. از آنجا که معاملات در نوبیتکس با کسر کارمزد معامله از وجه دریافتی همراه است؛ بنابراین تعهد خرید شامل مقدار وکالت گرفته‌شده به همراه کارمزد معامله‌ تسویه است.این کارمزد بر اساس نرخ کارمزد تیکر محاسبه می‌شود. به‌عنوان‌مثال درصورتی‌ که 1 بیت کوین توسط وکالت گیرنده فروخته‌شده باشد و کارمزد تیکر کاربر وکالت گیرنده 0.1% فرض شود، مقدار تعهد خرید 1.001 خواهد بود. درصورتی‌که کل مقدار تعهد خرید مجدداً خریداری‌شده و تعهد خرید انجام شود، تسویه نهایی قرارداد در موقعیت فروش تعهدی بازشده، انجام‌شده است و اصطلاحاً موقعیت فروش تعهدی، بسته می‌شود.

وجه حاصل از فروش:

وجه اولیه حاصل از فروش تعهدی (به‌صورت ریالی/تتری) است که مستقیماً در اختیار کاربر قرار نمی‌گیرد. بلکه در کیف پول دیگری (متناظر با ارز مقصد بازار) نگهداری می‌شود. این مقدار برابر با ارزش کل بخش پرشده سفارش، منهای کارمزد معامله فروش در بازار نوبیتکس خواهد بود. از همین مقدار برای تسویه و تأمین همه یا بخشی از تعهد تسویه استفاده می‌شود.

قیمت ورود:

میانگین قیمت انجام سفارش/سفارش‌های فروش تعهدی در بازار است.

قیمت خروج:

میانگین قیمت انجام سفارش/سفارش‌های خرید مجدد مورد تعهد در بازار است.

سود و زیان موقعیت:

مقدار تفاوت میان «وجه حاصل از فروش دارایی وکالت گرفته‌شده» و «مبلغ لازم برای خرید مجدد دارایی مورد تعهد» سود و زیان کل موقعیت در نظر گرفته می‌شود.

تقسیم سود و زیان موقعیت:

نحوه تقسیم سود و زیان موقعیت میان وکالت دهنده و وکالت گیرنده بدین شکل است:

 • درصورتی‌که موقعیت در یک روز باز و بسته شود، تمام سود و زیان موقعیت برای وکالت گیرنده خواهد بود.

 • درصورتی‌که موقعیت بیشتر از یک روز (از ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰) باز باشد، به ازای هرروز تمدید وکالت، ۳٪ از سهم سود محقق شده احتمالی به مالکان دارایی (استخر دارایی) تعلق می‌گیرد. زیان همواره از محل وجه تضمین وکالت گیرنده جبران می‌شود. عملاً سود هر موقعیت برای وکالت گیرنده بر اساس تعداد روزهای باز بودن موقعیت به صورت سهمی از سود کل بوده ولی زیان موقعیت همگی در تعهد وکالت گیرنده است.

 • محاسبات سود و زیان پس از تسویه نهایی انجام می‌شود و تا قبل از آن صرفاً سود و زیان نمایش داده‌شده تخمینی از وضعیت موجود و محقق نشده محسوب می‌شود. حداکثر سود در یک موقعیت برای وکالت گیرنده 100 درصد (در صورت تسویه قبل از شروع روز اول) و حداقل 10 درصد (در صورت تسویه در روز 30 ام) خواهد بود. بدیهی است سهم از سود برای وکالت دهندگان بین 0 تا 90 درصد متغیر خواهد بود.

 • سهم سود متعلق به وکالت دهندگان به نسبت دارایی وکالت دهنده به حجم کل استخر در انتهای دوره فعالیت استخر تقسیم می‌شود. محاسبات سود و زیان هر استخر در فواصل یک‌ماهه فعالیت استخر و برای موقعیت‌هایی است که تسویه و سود و زیان آن محقق شده باشد.

سود و زیان محقق شده و محقق نشده:

درصورتی‌ که موقعیت فروشی باز باشد، مادامی‌ که عملیات تسویه و بستن شدن موقعیت انجام نشود، سود و زیان حاصل از آن موقعیت محقق نشده و در صورت بسته شدن موقعیت، محقق شده فرض می‌شود.

وجه تضمین موقعیت:

هر وکالت‌گیرنده برای انجام فروش تعهدی، بسته به جفت ارز انتخابی برای معامله‌، باید معادل ریالی/تتری را در کیف پول خود به‌عنوان وجه تضمین قرار دهد. این مقدار تضمین می‌کند کاربر وکالت گیرنده در صورت انجام اشتباه معاملات و تحقق ضرر، توانایی عمل به تعهد قرارداد را دارد.

وجه تضمین کاربر در طول زمان اخذ موقعیت فروش تا زمان تسویه کامل در کیف پول فروش تعهدی او به‌صورت بلوکه باقی خواهد ماند. در صورت خاتمه موقعیت با سود، وجه تضمین کاربر آزاد خواهد شد و سهم کاربر از سود کل هم به کیف پول او واریز خواهد شد. در صورت وقوع ضرر، ابتدا از محل دارایی حاصل از موقعیت فروش و همین‌طور وجه تضمین، مثل دارایی مورد تعهد قرارداد فروش خریداری و تسویه شده و مابقی وجه تضمین آزاد می‌شود.

مدل وجه تضمین برای یک موقعیت دو نوع است:

 ایزوله (isolated):

یک مقدار مشخص وجه تضمین ما به ازای هر موقعیت وجود دارد که حداکثر ضرر آن را نشان می‌دهد.

 مشترک (cross):

یک مقدار مشترک میان چند موقعیت به‌عنوان وجه تضمین عمل می‌کند، به این صورت که جمع ضرر‌ها حداکثر با کل این موجودی برابر باشد.

کیف پول فروش تعهدی:

این کیف‌پول محل نگهداری وجه تضمین وکالت گیرنده‌ها است. کاربرد اصلی مجزا بودن این کیف پول از کیف پول عادی نوبیتکس در موقعیت‌های فروش مشترک (cross) است. وجه تضمین مشترک در موقعیت‌های فروش cross مقدار موجودی آزاد این کیف پول (موجودی کل منهای وجه تضمین‌های ایزوله بلوکه‌شده) است. مجزا بودن این کیف از کیف پول اسپات کاربر کمک می‌کند کاربر بتواند حدی برای ضرر در موقعیت‌های cross خود تعیین کند.

امکان انتقال دارایی از کیف پول اسپات (عادی) به کیف پول فروش تعهدی همواره وجود دارد اما امکان انتقال از کیف پول فروش تعهدی به کیف پول اسپات مشروط بر عدم درگیری وجوه به‌عنوان وجه تضمین وجود خواهد داشت. در حال حاضر به دلیل وجود تنها دو بازار مقصد ریال و تتر، حداکثر دو کیف پول فروش تعهدی ریالی و تتری برای نگهداری وجه تضمین وجود دارد.

دارایی کل :

به مجموع وجه تضمین کاربر و ارز به‌دست‌آمده حاصل از موقعیت فروش، دارایی کل همان موقعیت می‌گویند. 

نسبت تعهد:

به نسبت دارایی کل یک موقعیت به ارزش لحظه‌ای تعهد خرید کاربر نسبت تعهد می‌گویند.

این نسبت در ابتدای باز شدن موقعیت، به دلیل وجود نسبت 1 به 1 میان وجه تضمین و ارزش سفارش فروش تعهدی، 2 است. به این عدد نسبت تعهد اولیه می‌گویند. وجه تضمین قفل‌شده در یک موقعیت صرفاً در صورتی می‌تواند آزاد و به کیف پول عادی منتقل شود که نسبت تعهد از 2 بیشتر شود و مقدار آن به‌اندازه‌ای مجاز خواهد بود که مجدداً نسبت تعهد حداقل به عدد 2 برسد.

لیکویید شدن:

وجه تضمین در حقیقت بیانگر حداکثر مقدار ضرری است که کاربر توان جبران آن را دارد. درصورتی‌ که مقدار ضرر یک موقعیت با وجه تضمین برابر شود (نسبت تعهد 1)، اصطلاحاً موقعیت لیکویید شده است. در این شرایط برای جلوگیری از بیشتر شدن ضرر از حد توان جبران تعهد، موقعیت به‌صورت خودکار بسته‌شده و مقدار مورد تعهد، از بازار با قیمت لحظه‌ای (سفارش بازار) خریداری‌شده و به استخر بازمی‌گردد.

با توجه به ماهیت سفارش مارکت (بازار) که در آن قیمت، میانگینی از سفارش‌ها خرید انجام‌شده خواهد بود و برخلاف سفارش لیمیت لزوماً در یک قیمت مشخص انجام نمی‌شود، حاشیه امنی در نظر گرفته می‌شود که به آن حداقل نسبت تعهد نگهداری می‌گویند. این نسبت در موقعیت فروش تعهدی نوبیتکس مقدار ۱.۱ است. یعنی برای باز نگه‌داشتن یک موقعیت، نسبت تعهد آن باید بیشتر از ۱.۱ باشد و با رسیدن نسبت تعهد به این عدد، موقعیت لیکوئید خواهد شد.

قیمت لیکویید شدن:

قیمتی که در آن نسبت تعهد به 1.1 برسد، قیمت لیکویید شدن نام دارد.

قیمت لیکویید شدن=(موقعیت کلی دارایی)/(مقدار تعهد ×1.1)

هر زمان که بازار به قیمت مشخصی برسد، همه موقعیت‌ها با قیمت لیکویید شدن کمتر یا مساوی قیمت بازار، لیکویید خواهند شد.

هشدار لیکویید شدن:

برای هر موقعیت در نسبت تعهد 1.2، هشداری ارسال می‌شود که موقعیت شما درخطر لیکویید شدن است. ارسال پیام هشدار به‌هیچ‌عنوان از طرف نوبیتکس الزامی نیست و هیچ مسئولیتی در قبال عدم دریافت این هشدار توسط وکالت گیرنده متوجه نوبیتکس نیست. بنابراین با باز شدن هر موقعیت، مسئولیت رصد موقعیت و تصمیم به‌موقع برای آن صرفاً به عهده وکالت گیرنده است. در شرایط نزدیک شدن به قیمت لیکویید شدن، راهکارهای متصور، غیر از بدون تغییر نگه داشتن موقعیت، به شرح زیر است:

 • برای جلوگیری از ضرر بیشتر موقعیت در همان قیمت بسته شود.

 • مقداری از موجودی آزاد کیف پول فروش تعهدی را به آن موقعیت اختصاص داده و وجه تضمین موقعیت را بیشتر کرد.

 • بخشی از تعهد خرید را با ضرر بست تا باقیمانده دارایی به بخش کمتری معطوف شود و قیمت لیکویید شدن افزایش یابد.

سررسید یا انقضای موقعیت:

هر موقعیت تا پایان هرروز (ساعت 00:00) فرصت تسویه دارد. در صورت عدم تسویه، مدت‌زمان آن برای1۱ روز دیگر به‌صورت خودکار تمدید می‌شود. این تمدید همان‌طور که در بخش سود و زیان گفته شد، با کاهش 3٪ سهم کاربر از سود نهایی و همچنین کسر مبلغی به‌عنوان کارمزد تمدید موقعیت همراه است.

یک موقعیت حداکثر به مدت 30 مرتبه تمدید خواهد شد. پس‌از آن موقعیت موردنظر منقضی شده و با یک سفارش بازار برای خرید دارایی مورد تعهد باقیمانده (مشابه موقعیت لیکویید شده)، بسته خواهد شد.

کارمزد تمدید موقعیت:

کارمزد تمدید روزانه وکالت در فروش تعهدی نوبیتکس صفر است.

این کارمزد زمانی اعمال میشود که ظرفیت استخر مشارکت به صورت کامل توسط وکالت گیرندگان استفاده شده باشد. استفاده از ظرفیت می تواند به صورت سفارش یا موقعیت باز بوده و لذا جهت ایجاد فضایی عادلانه برای تمامی کاربرانی که قصد استفاده از این قابلیت را دارند، کارمزد تمدید روزانه از سفارشات و موقعیت های فروش تعهدی طبق تعریف زیر، اعمال خواهد شد:

نوبیتکس با هر بار تمدید موقعیت به مدت 1 روز، مبلغی به‌عنوان کارمزد تمدید، از وجه تضمین موجود در کیف پول فروش تعهدی، کسر می‌کند. موجودی آزاد کیف پول فروش تعهدی تغییری نخواهد کرد. با توجه به محدودیت 30 روزه تمدید، از یک موقعیت حداکثر 30 بار کارمزد تمدید روزانه کسر می‌شود. ارزش هر یک وکالت قابل دریافت در بازار ریالی حداکثر 1 میلیون تومان و در بازار تتری حداکثر 30 تتر در نظر گرفته‌شده است. به‌عنوان‌مثال با دریافت وکالت فروشی به ارزش 9 میلیون و شش‌صد هزار تومان، عملاً 10 وکالت دریافت شده است.

در حال حاضر برای هر یک‌میلیون تومان و کمتر، 1000 تومان کارمزد تمدید به‌صورت روزانه کسر می‌شود. همچنین به ازای هر 30 تتر و کمتر، 0.03 تتر کارمزد تمدید به‌صورت روزانه کسر می‌شود. کارمزد تمدید روزانه صرفاً شامل موقعیت‌های فروش فعال نیست و سفارش‌های باز موقعیت فروش را نیز شامل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر درصورتی‌که سفارشی برای فروش در قیمتی ثبت شود و این سفارش انجام‌نشده یا قسمتی از آن تکمیل شود، در صورت عدم لغو سفارش تا قبل از پایان روز، کل مبلغ سفارش ثبت‌شده مشمول دریافت کارمزد تمدید روزانه خواهد شد.

فصل دو – شرح فرآیند

بازارهای واجد شرایط برای فعال شدن امکان فروش تعهدی بر اساس میزان معاملات روزانه و ریسک فعال‌سازی از سوی نوبیتکس تعیین می‌شوند. در حال حاضر بازارهای بیت کوین، اتریوم، شیبا و دوج به ریال و تتر واجد شرایط برای فعال‌سازی امکان فروش تعهدی هستند. در فاز ابتدایی استخرهای فعال در هر یک از بازارهای اشاره‌شده، توسط دارایی‌های نوبیتکس تأمین خواهند شد. در فازهای بعدی، امکان جمع‌آوری دارایی‌های متقاضیان برای ارائه وکالت فروش ایجاد خواهد شد. کاربران متقاضی برای دریافت وکالت فروش تعهدی، ابتدا می‌بایست کیف پول فروش تعهدی خود را فعال نموده و سپس وجه تضمین‌ ریالی یا تتری خود را به کیف پول فروش تعهدی منتقل کند. بر اساس میزان وجه تضمین‌ مدنظر کاربر، سطح کاربری و همین‌طور ظرفیت باز استخر دارایی، امکان بازنمودن موقعیت فروش تعهدی در بازار مرتبط با وجه تضمین (ریالی یا تتری) برای متقاضی وجود خواهد داشت.

سقف موقعیت فروش تعهدی برای هر سطح به شرح زیر است:

 • کاربران سطح یک تا 0.1% حجم استخر

 • کاربران سطح دو و تریدر تا 3 درصد از حجم استخر

 • کاربران سطح سه تا 5 درصد از حجم استخر

 • کاربران سطح ویژه تا 10 درصد از حجم استخر

ثبت سفارش فروش تعهدی، به‌صورت لیمیت اردر یا سفارش محدود امکان‌پذیر است. درصورتی‌ که قیمت بازار به قیمت تعیین‌شده در سفارش برسد، تمام یا بخشی از سفارش تکمیل‌شده و موقعیت فروش باز می‌شود. وضعیت لحظه‌ای سفارش در کیف پول فروش تعهدی به کاربر نمایش داده می‌شود. امکان لغو باقیمانده سفارش که تکمیل‌نشده باشد، وجود خواهد داشت. تأکید می‌شود مقدار سفارش باز (مجموع مقدار تکمیل‌شده و تکمیل‌نشده) با توجه به اینکه ظرفیتی از استخر دارایی را در اختیار گرفته، مبنای محاسبات کارمزد تمدید روزانه خواهد بود.

پس‌ از آن که سفارش فروش در قیمت مشخصی انجام شد، این امکان برای وکالت گیرنده وجود خواهد داشت تا در زمان مشخصی تا نهایتاً 30 روز، با خرید مقدار فروخته‌شده به‌اضافه کارمزد معامله، موقعیت را تسویه کند. درصورتی‌که موقعیت از زمان تکمیل تا قبل از شروع روز جدید تسویه شود کارمزد تمدید روزانه کسر نخواهد شد و همین‌طور سهم وکالت گیرنده از سود احتمالی 100 درصد خواهد بود. درصورتی‌که موقعیت برای چند روز باز باشد؛ به ازای تمدید در ابتدای هرروز کارمزد تمدید روزانه کسر خواهد شد. همان‌طور که در بخش تعاریف آمد، به ازای هر 1 میلیون تومان و کمتر، 1000 تومان کارمزد تمدید روزانه کسر می‌شود. همچنین به ازای هر 30 تتر و کمتر نیز 0.03 تتر کارمزد تمدید روزانه دریافت می‌گردد. همچنین برای موقعیتی که برای چند روز باز مانده باشد و پس از چند روز تسویه شود، درصورت محقق شدن سود ، (تعداد روزهای باز ماندن موقعیت ضرب در 3) درصد از سود حاصل، سهم وکالت دهنده و مابقی سهم وکالت گیرنده خواهد بود. به‌عنوان‌مثال درصورتی‌که موقعیتی برای 10 روز تمدید شده باشد و با سود بسته شود، 30 درصد از سود حاصل متعلق به وکالت دهندگان و 70 درصد از سود حاصل متعلق به وکالت گیرنده خواهد بود. دقت شود که محاسبات سهم از سود صرفاً در زمان تسویه نهایی و زمانی که سود تحقق یابد انجام و توزیع می‌شود و به‌صورت روزانه مبلغی کسر نمی‌شود. درصورتی‌ که به هر علت موقعیت با ضرر بسته شود، مقدار مورد تعهد از محل دارایی حاصل از فروش و دارایی وجه تضمین گذاشته‌شده خریداری‌ شده و مانده وجه تضمین آزاد می‌شود. هر موقعیت از زمان باز شدن تا 30 روز امکان تمدید خواهد داشت و مبنای هر موقعیت به‌صورت مجزا و جداگانه فرض می‌شود.

برای هر موقعیت باز امکان اضافه کردن وجه تضمین وجود خواهد داشت. کم کردن وجه تضمین فقط در صورتی ممکن خواهد بود که نسبت تعهد حداقل 2 باقی بماند.

پس از تسویه، امکان مشاهده تاریخچه موقعیت، برای کاربر وکالت گیرنده وجود خواهد داشت. همچنین برای برداشت وجوه از کیف پول نوبیتکس می‌بایست مجدداً دارایی‌ها از کیف پول فروش تعهدی به کیف پول اسپات انتقال یابد.

فصل سه – ضوابط و شروط استفاده از موقعیت فروش تعهدی

ماده 1: مسئولیت مطالعه ضوابط و قوانین و آشنایی کامل با شرایط مندرج در این مستند و استفاده از امکان موقعیت فروش تعهدی، به عهده وکالت دهنده و وکالت گیرنده است و نوبیتکس هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال گرفتن تأیید یا تضمین برای مطالعه، آشنایی و ارائه دسترسی به امکان موقعیت فروش تعهدی به کاربران ندارد. مسئولیت هرگونه ابهام، چالش یا بدفهمی در قبال مفاد این مستند، صرفاً بر عهده کاربر بوده و مسئولیتی متوجه نوبیتکس نیست.

ماده 2: استفاده از امکان فروش تعهدی برای وکالت دهنده و وکالت گیرنده حکم پذیرش کامل مفاد این مستند را داشته و نیاز به اطلاع‌رسانی، گرفتن تأییدیه مستقل و ارائه و احراز دریافت این مستند وجود ندارد. کاربر می‌پذیرد درصورتی‌که با هریک از مفاد این مستند و شروط و قوانین استفاده از خدمات نوبیتکس به‌صورت کلی و در موضوع موقعیت فروش تعهدی، موافق نبود یا در مورد آن ابهامی داشت، به‌هیچ‌وجه از این امکان استفاده نکند. در غیر این صورت مسئولیت کامل استفاده از این امکان با کاربر خواهد بود و حق هرگونه اعتراض و شکایتی در این زمینه را از خود سلب می‌نماید.

ماده 3: کاربر می‌پذیرد با علم به اینکه در بازارهای مالی به‌ویژه بازارهای مالی محلی کم‌عمق مانند نوبیتکس، امکان بروز تغییرات ناگهانی قیمتی ناشی از معاملات با حجم بزرگ یا اشتباه در قیمت‌گذاری کاربران کم‌تجربه و همین‌طور نوسانات شدید قیمت رمزارزها ناشی از اخبار و به هم ریختن تعادل عرضه و تقاضا، بیش از بازارهای جهانی وجود داشته و در صورت بروز هر یک از موارد بالا و لیکویید شدن یا تحمل ضرر بابت آن، مسئولیت کامل با کاربر استفاده‌کننده از امکان موقعیت فروش تعهدی بوده و بازار نوبیتکس هیچ مسئولیتی در قبال موارد عنوان‌شده ندارد.

ماده 4: کاربر می‌پذیرد که هرگونه اختلال در بستر به‌ واسطه مشکلات نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، سروری، زیرساخت ارائه‌دهنده اینترنت در کشور و تمامی موارد قابل پیش‌بینی و غیرقابل‌پیش‌بینی، وقایع طبیعی و غیرطبیعی و شرایط اضطراری که مانع از اعمال فرآیند مدنظر کاربر در موضوع موقعیت فروش تعهدی شود، ریسک استفاده از این امکان محسوب می‌شود و نوبیتکس هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال موارد ذکر شده و ضرر و زیان حاصل از آن ندارد.

ماده 5: وکالت دهندگان می‌پذیرند درصورتی‌که تغییرات آنی و بزرگ قیمتی منجر به شرایطی شود که وجه تضمین کاربر وکالت گیرنده کفاف جبران زیان را ندهد، این زیان در تعهد وکالت گیرنده بوده ولی در صورتی که امکان وصول آن برای نوبیتکس فراهم نشود از محل دارایی‌های وکالت دهندگان تأمین خواهد شد.

ماده 6: نوبیتکس به‌عنوان بستر واسط معاملاتی این اختیار را خواهد داشت که امکان استفاده از موقعیت فروش تعهدی را به اختیار خود و برای مواردی مثل سوءاستفاده، ناآشنایی و تحمیل ضرر و زیان بیش‌ از اندازه و غیره، برای کاربر فعال یا غیرفعال کند. کاربر حق اعتراض و شکایت در مورد تصمیم نوبیتکس در این زمینه را از خود سلب می‌کند.

ماده7: وکالت گیرنده می‌پذیرد تمامی محدودیت‌های مرتبط با زمان بازماندن موقعیت، سقف مرتبط با ظرفیت استخر دارایی، سطح کاربری و غیره را در استفاده از امکان موقعیت فروش تعهدی در نظر داشته و مسئولیت کامل استفاده از این امکان باوجود محدودیت‌ها را بر عهده دارد.

ماده 8: وکالت گیرنده می‌پذیرد، بسته شدن اجباری موقعیت در زمان سررسید یا در زمان رسیدن به نسبت تعهد 1.1، که جزء شروط ضمن عقد است، را در هر شرایطی پذیرفته و در مورد اعمال آن حق هیچ‌گونه اعتراض یا شکایتی ندارد.

ماده 9: مسئولیت بررسی لحظه‌ای وضعیت موقعیت فروش تعهدی باز با وکالت گیرنده بوده و نوبیتکس مسئولیتی در قبال ارسال اخطار در قالب ایمیل یا پیامک به کاربر یا عدم دریافت ایمیل و پیامک اخطار به هر دلیل ندارد.

ماده 10: تغییرات در شرایط، قوانین، محدودیت‌های استفاده و همین‌طور پارامترهای مؤثر در امکان موقعیت فروش تعهدی، در همین مستند توسط نوبیتکس اعمال خواهد شد. کاربران متعهد می‌شوند که قبل از استفاده از امکان فروش تعهدی همواره با دنبال کردن مستند آنلاین نوبیتکس از آخرین تغییرات باخبر شده و آن را می پذیرند. مسئولیت هرگونه بی اطلاعی با کاربر بوده و نوبیتکس هیچگونه مسئولیتی در این قبال ندارد.

ماده 11: عقد وکالت و شروط آن، ضمن عقد صلح بین طرفین (وکالت دهنده و وکالت گیرنده) توافق گردید. موضوع وکالت، امکان فروش دارایی رمزارزی و خرید مجدد آن از محل وجوه حاصل از فروش است. شروط تعریف شده عبارتند از:

الف ) سود حاصل از موقعیت فروش تعهدی به نسبت و با فرمول مشخص بین وکالت دهنده و وکالت گیرنده تقسیم می شود. در صورت تسویه موقعیت قبل شروع روز اول، 100 درصد سود متعلق به وکالت گیرنده و در صورت تمدید، به ازای هر روز باز ماندن موقعیت، 3 درصد سهم از سود محقق شده، در روز تسویه به وکالت دهنده تعلق می باید.

ب ) تسویه به معنای خریداری معادل دارایی فروخته شده از محل وجوه حاصل از فروش و در صورت نیاز از محل وجه تضمین وکالت گیرنده، طی مدت مشخص تا قبل از سررسید، در تعهد وکالت گیرنده است. در صورتی که زیان با وجه تضمین برابر شود یا مهلت موقعیت 30 روزه به اتمام برسد، عملیات تسویه به صورت خودکار انجام می شود.

ج ) کارمزد معاملات فروش و خرید و همینطور کارمزد تمدید روزانه وکالت برعهده وکالت گیرنده است.

ماده 12: کاربر با پذیرش این سند می پذیرد به شرط قفل نمودن وجه تضمین داخل کیف پول فروش تعهدی حساب کاربری خود و نداشتن محدودیت در ظرفیت آزاد استخر دارایی، سطح کاربری و به نسبت مشخصی با وجه تضمین قفل شده امکان دریافت وکالت فروش از محل دارایی های استخر، که حاصل تجمیع دارایی های وکالت داده شده برای فروش تعهدی می باشند، منوط به پذیرش و رعایت شروط ذکر شده در ماده 11 را خواهد داشت. کاربر وکالت گیرنده همچنین می پذیرد در صورت اتمام مدت قابل تمدید 30 روزه وکالت یا رسیدن به نسبت تعهد 1.1 و یا تصمیم شخص کاربر یا نوبیتکس به هر دلیل که منجر که بسته شدن موقعیت فروش با زیان شود، زیان حاصل از محل وجه تضمین قفل شده در کیف پول کاربر به صورت خودکار، بی قید و شرط و بدون نیاز به هرگونه اجازه، مجوز قانونی و بلافاصله جبران و مابقی وجه تضمین آزاد گردد. کاربر به موجب پذیرش الکترونیک این سند حق هرگونه شکایت در موارد ذکر شده در سند را از خود سلب نموده و تصمیمات نوبیتکس در مواضع مرتبط با امکان فروش تعهدی را لازم الاجرا می داند و در صورتی که با هر یک از بندهای سند موافق نبود ضمن تعهد به عدم پذیرش الکترونیک سند و عدم به کارگیری فروش تعهدی، در صورت استفاده غیرمجاز حق شکایت برای نوبیتکس را محفوظ می داند.

ماده 13: وظیفه مطالعه سند برای آگاهی از هرگونه تغییرات مفاد آن با کاربر بوده و نوبیتکس در این زمینه هیچ گونه تعهد و وظیفه ای ندارد.