در حالی که عملکرد اخیر ADA سرمایه‌گذاران خرد را ناامید کرده، نهنگ‌ها به انباشتن ADA ادامه می‌دهند و به پتانسیل‌های آینده خوش‌بین هستند. تحلیلگران روند صعودی را در اوایل سال 2024 پیش‌بینی می‌کنند.

خلاصه‌ی خبر

  • کاهش ارزش بازار ADA نتوانست مانع انباشتن نهنگ‌ها شود.
  • به عقیده‌ی تحلیلگران، یک روند صعودی در اوایل سال 2024 برای ADA در راه است.

عملکرد ضعیف ADA در مقابل اعتماد نهنگ‌ها

روند اخیر قیمت کاردانو با کاهش قابل توجه 12.97 درصدی طی ماه گذشته، سرمایه‌گذاران را ناامید کرده است. این کاهش همچنین به کاهش ارزش کل بازار ارز دیجیتال دامن زده است. عملکرد ضعیف ADA نشان می‌دهد که سکه‌های کمتری در گردش هستند و تغییر قابل توجهی نسبت به وضعیت آن در چهار ماه قبل نشان می‌دهد.

حفظ اعتماد نهنگ‌ها در میان عدم اطمینان سرمایه‌گذاران خرد

داده‌های اخیر Santiment حاکی از افزایش قابل توجه کیف پول‌هایی با 100000 یا بیشتر ADA در 16 ماه گذشته است. این امر نشان‌گر ایمان پایدار دارندگان بزرگ کریپتو، که معمولاً تحت عنوان “نهنگ” و “کوسه” شناخته می‌شوند، به چشم‌انداز آینده‌ی ADA است. در مقابل، سرمایه‌گذاران خرد کمتر متعهد به نظر می‌رسند. داده‌ها نشان‌دهنده‌ی رکود و حتی کاهش آدرس‌هایی است که بین 0 تا 1000 توکن دارند.

تعادل چالشها: توسعهی مثبت، افزایش گردش ADA

فعالیت GitHub کاردانو بهه 98.12 افزایش یافته که نشان‌دهنده‌ی تعهد اکوسیستم است. در حال حاضر 1.05 میلیارد توکن ADA در گردش است که به افزایش استفاده از توکن اشاره دارد.

چشم‌انداز نامشخص: نهنگ‌ها در میان احتیاط سرمایه‌گذاران، ADA می‌اندوزند

در میان عدم اطمینان سرمایه‌گذاران، نهنگ‌ها مشغول انباشتن هستند. فعالیت‌های قوی توسعه، پتانسیل رشد را نشان می‌دهد. با این حال، سرمایه‌گذاران خرد محتاطانه عمل می‌کنند. این دوگانگی نشان‌دهنده‌ی احساسات متفاوت در چشم‌انداز کوتاه‌مدت توکن است.

توجه:

این مقاله مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری ارائه نمی‌دهد. همه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها شامل ریسک هستند و خوانندگان باید قبل از تصمیم‌گیری تحقیقات خود را انجام دهند.