پشتیبانی نوبیتکس
برای کدام گزینه نیاز به پشتیبانی دارید؟
دو عاملی
برداشت ریالی
واریز رمزارزی
اگر هیچ‌کدام از گزینه‌ها نیست، روی چت با کارشناس پشتیبانی بزنید.