افزونه‌ی اضافه‌شده به صورت فلکی ماهواره بخشی از تلاش ها برای تبدیل فضا به “میدان نبردی جدید در جستجوی رمزنگاری قدرتمند” با گسترش قدرت محاسباتی بود.

شرکت پشت ماهواره‌ی کریپتویی پرتاب‌شده در ماه می اعلام کرد که تکه‌ای اضافی از زیرساخت‌های بلاکچینی خود را وارد مدار زمین کرده است.

بر اساس اعلامیه‌ی منتشر شده، یکی از فالکون‌های ۹ پرتاب‌کننده‌ی شرکت اسپیس‌ ایکس توانسته ماهواره‌ی کریپتو‌ست که مجهز به رمزنگاری است را با نام «کریپتو۲» به مدار زمین وارد کند. افزونه‌ی اضافه‌شده به صورت فلکی ماهواره بخشی از تلاش ها برای تبدیل فضا به “میدان نبردی جدید در جستجوی رمزنگاری قدرتمند” با گسترش قدرت محاسباتی بود.

یوناتان واین‌تراب یکی از بنیان گذاران کریپتوست می‌گوید: «راه اندازی کریپتو۲ در مسیر توسعه‌ی ما امکان دسترسی بیشتر و توانایی‌های بهتری برای پشتیبانی از مجموعه‌ی رو به رشدمان را می‌دهد.»

واین‌تراب گفت برخی از موارد استفاده‌ای که شرکت توسط ماهواره‌ها کاوش می‌کند، داده‌هایی رمزنگاری شده در یک کلید عمومی با بازیابی مهر زمانی امضا شده است که مناسب برنامه‌هایی شبیه قراردادهای هوشمند است. علاوه بر این‌ها، این ماهواره قادر است تا یک جفت کلید رمزنگاری شده و یک کلید خصوصی را پس از مدت زمان معینی بسازد تا رمزگشایی هیچ‌گاه پیش از موقع مناسب صورت نگیرد.