کاردانو در دو هفته‌ی گذشته 36.5% رشد کرد و به لطف تراکنش‌های نهنگ‌ها و آدرس‌های فعال بیشتر، از ارزهای دیجیتال اصلی بهتر عمل کرد.

خلاصه‌ی خبر

  • قیمت کاردانو در دو هفته به دلیل افزایش معاملات نهنگ‌ها و آدرس‌های فعال، 36.5% افزایش یافت.
  • داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که ADA پتانسیل رشد 53.5 درصدی در ماه نوامبر را دارد اما نتایج قبلی همیشه قابل اعتماد نیستند.
  • ارزش قفل شده‌ی DeFi کاردانو از 50 میلیون دلار به 215 میلیون دلار افزایش یافت.

ADA فقط در 2 هفته 36.5٪ رشد کرد

در دو هفته‌ی گذشته، توکن بومی کاردانو، ADA، افزایش قابل توجه 36.5 درصدی را تجربه کرده و از بسیاری دیگر از ارزهای دیجیتال اصلی بهتر عمل کرده است. این افزایش چشمگیر در ارزش ADA به طور مستقیم با افزایش معاملات نهنگ‌ها و افزایش فعالیت آدرس‌ها در شبکه‌ی کاردانو مرتبط است.

داده‌های تاریخی و چشم‌انداز نوامبر

ADA با داده‌های تاریخی حاکی از افزایش احتمالی 43.5 درصدی قیمت در ماه نوامبر در کانون توجه قرار دارد. البته عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی‌کند. با نگاهی به پنج سال گذشته، ADA فقط یک بار عملکرد مثبتی در نوامبر داشته که منجر به افزایش قابل توجه 84 درصدی شده است. این موضوع برای دارندگان ADA دو سناریو را برای ماه آینده امکان‌پذیر می‌کند: افزایش قابل توجه 43.5 درصدی به حدود 0.41 دلار یا کاهش به 0.279 دلار، مشابه سال‌های گذشته.

افزایش ارزش DeFi در کاردانو

ارزش کل قفل شده در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) کاردانو از 50 میلیون دلار به 215 میلیون دلار در سال جاری افزایش یافته است. طبق گفته‌ی DeFiLlama، در ابتدای سال حدود 200 میلیون توکن ADA قفل شده بود و اکنون، پروتکل‌های DeFi شبکه دارای 668 میلیون ADA هستند.

توجه:

این مقاله مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری ارائه نمی‌دهد. همه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها شامل ریسک هستند و خوانندگان باید قبل از تصمیم‌گیری تحقیقات خود را انجام دهند.